Blackjack – En fördjupning

Vi har i en tidigare artikel på sidan gått igenom grunderna för det populära casinospelet blackjack. Denna gång är vi dock ute efter att bredda era kunskaper i ämnet och elevera ditt spel till en än högre nivå.

Blackjack

Nästa steg

Om man intresserat sig för någonting och sedan lärt sig grunderna för detta är det förr eller senare dags att ta nästa steg i processen för utveckling. Det är universellt för vad man än tar sig an att kurvan för inlärning inte får stagnera utan även fortsättningsvis bör peka uppåt i så hög stigning som bara är möjligt i förhållande till din egen ambitionsnivå.

Vid en första anblick efter man väl fått grunderna förklarade för sig verkar kanske inte blackjack vara så svåröverkomligt eller krångligt, men det finns ett betydligt större djup än att bara dra så pass nära 21 som möjligt, eller att enbart hålla tummarna och hoppas på att banken drar över 21 och blir tjock.

Internationell blackjack – Det enda vettiga

Något vi inte alls tog upp i vårat första inlägg om blackjack är den monumentalt stora skillnaden på svensk blackjack (Tjugoett) och internationell sådan. Det är av yttersta vikt för dig som spelare att känna till skillnaden mellan spelen, då du helt enkelt har en betydligt sämre chans till vinst så länge du håller dig till den svenska versionen.

I svensk blackjack, det som är vanligt vid spel på många svenska krogar, går nämligen dealern vinnande om det skulle vara sa att ni båda hamnar på ett tal mellan 17 och 19, och först på 20 och 21 som insatsen splittas.  Så är inte fallet inom internationell blackjack där något som kallas “stand off” inträffar så fort du och dealern tilldelets samma hand efter avslutad omgång. Det är lätt att förstå att detta är något som är väldigt positivt för dig som spelare och negativt för huset, vilket gör att valet mellan de båda versionerna i slutändan blir minst sagt enkel.

Detta är långt ifrån den enda skillnad du kan stöta på som blackjack spelare om du på allvar tänkt ta upp spelet, men ändå nog monumentalt för dig som ny svensk spelare att veta om och ta lärdom av. Andra skillnader mellan olika blackjack typer kan vara att man exempelvis ofta på internationell nivå bara får splitta ess en gång, att man i vissa versioner inte får dubbla efter splitt, vilket ger en viss fördel till huset, eller att man får dubbla i exakt alla lägen, vilket är klart positivt för dig som spelare.

Diamanter

Ett stort misstag

Ett misstag som alltför många nya spelare gör är felet att de fokuserar alltför mycket på den egna handen och alldeles för lite på vilka kort som tidigare gått under omgången, samt vilken hand huset sitter på. Att endast sträva efter att komma så nära 21 som möjligt är långt ifrån optimalt när det är avvägningar av helheten som är det viktiga och i vissa fall till och med skadligt för dina vinstchanser. Låt oss förklara närmare.

Dåligt, respektive bra exempel

Utan att ta upp er tid vid denna punkt i er utveckling med väldigt ingående och specifika exempel för varje situation, anser vi det som betydligt bättre att ta upp några mera generella fel som många nya spelare gör, samt opportunistiska drag du kan välja att göra som kommer gynna ditt spel i längden och att försöka förklara dessa på ett enkelt sätt som ni sedan kan använda i fler än dessa situationer. I dessa exempel förutsätter vi dessutom att ni som egen spelare äger hela bordet och därför kan vi bortse från variabeln att något annan spelare skulle mixa upp det du eftersträvar på ett negativt sätt.

  • Dra kort på 12 och uppåt (om inte ett av dina kort är ett ess, vilket ger dig valet mellan ett högre respektive lägre tal)

Många anser sin hand vara förlorad med en såpass “dålig” hand som 12 och drar därför allt som oftast kort automatiskt i detta läge. Detta är långt ifrån en realitet då du bland annat även måste ta i akt vad huset sitter på för öppningskort. Om huset som första kort blivit tilldelad en 6:a, ökar chansen att denna drar över och blir tjock markant, och om detta sker är det såklart betydligt bättre om du i det tidigare läget inte valt att dra ett eller två extrakort och på så vis även gjort så att du själv dragit över.

I vissa fall är det såklart rätt att göra så ändå, men det förklarar vi i nästa exempel.

  • Att medvetet dra när du egentligen inte borde

Det är viktigt när du spelar blackjack att komma ihåg att din motspelare, det vill säga dealern eller huset, egentligen kan ses som en robot som är bunden av regelverket. Denna får helt enkelt inte själv göra några egna val, utan följer nitiskt den mall av regler som de tilldelats att följa. Detta är på sätt och vis husets absolut största styrka, men också källan till dess största svagheter.

Med det menar vi att huset aldrig gör fel (förutom den mänskliga faktorn som kan missa och göra fel på ett mänskligt plan) och därför ger resultat som på lång sikt går att förutse, vilket självfallet är en del av affärsidén. På andra sidan av samma mynt får inte huset själv välja på samma sätt som du när den vill dra eller stå stilla och det är egentligen här nyckeln ligger till att besegra din motståndare.

Låt oss återgå till att huset återigen sitter med öppningshanden 6. Det är för oss som spelare en mycket bra utgångspunkt för att kunna maximera omgångens vinst. I detta skede är vårat främsta mål att öka förutsättningarna för dealern eller huset att dra sig tjock. Vi vill med andra ord se en ram (ett kort värt tio, så som 10, knekt, dam eller kung) som maximerar huset chans att sedan dra ett kort som är av valör 6 eller högre och ge en totalsumma över 21. När det sedan är dags för nästa kort att delas ut gör sig de flesta spelare ofta beredda att splitta och dubbla sina händer om de anser läget vara gynnsamt, bland annat genom att man hållit koll på antalet ramar och låga kort som redan gått på ett något sånär i huvudet.

Beroende på hur korten delas ut, kan vid det här läget bordet komma att växa något enormt med alla splittningar och dubblingar och det är här vi äntligen nått fram till exemplets kärna. Mot slutet av bordet måste du helt enkelt på de avslutande händerna väga deras individuella vinstchanser mot den totala summa du investerat i föregående händer. Det kan helt enkelt vara värt att offra dessa händer för att öka chansen att huset sedan drar vad du önskar, istället för att du skulle vinna på dessa två eller tre händer och sedan förlora på alla andra.

Dealer

Mycket att ta in

Det kan hända att det senaste två exemplen, eller något utav dom, blivit litet mycket att ta in och därför lämnar vi härmed plats för eftertanke tills myntet fallit ner eller tills dess att glödlampan tänts. Chansen är dock stor att ännu en artikel i framtiden tar form på sidan, men för stunden anser vi att ni fått nog med kött på benen för att fortsätta er resa mot nya nivåer som blackjack spelare.

Känner ni er förfasade över detta faktum och känner att ni ej klarar av väntan, passar vi smidigt bollen vidare till ett youtubeklipp som tar upp några vanliga misstag som du som spelare bör undvika. Är det till och med så att du känner dig laddad för en hårdsatsning, så kan boken “The Worlds Greatest Blackjack Book” vara den språngbräda du söker efter. Boken fokuserar främst på internationell blackjack och går djupgående ner i områden som odds och olika strategier.

Se till att ha en trevligt tid vid borden tills vi åter hörs igen. Hej för denna gång!